Achtergrond

Te midden van roerige opstanden, vijandig gezinde orangisten en een conservatieve elite werd in Heusden zomaar geschiedenis geschreven. Het is bijna ongelooflijk dat het welvaren van een gemeenschap van nauwelijks 1400 zielen tot aan het hof van Versailles werd besproken!

Op 6 januari 1787 namen de patriotten onder de bezielende leiding van Johannes Conradus de Kock het besluit om met een echte verkiezing het bestuur van Heusden zelf te benoemen. Waarmee Heusden de eerste stad in Holland werd met een democratisch bestuur.

Natuurlijk zijn er kanttekeningen. Het was tenslotte pas 1787, en we kunnen nu glimlachen over de praktische uitwerking. Maar de Heusdenaren waren onverschrokken. Democratie begon in Heusden, geen kleinigheid.

Reacties gesloten